شركت پويا توسعه افزار

اعوجاج هارمونیک کل یا Total Harmonic Distortion)) THDدر یو پی اس

نسل جدید UPS در محاسبات اج

اعوجاج هارمونیك كل یا THD، یك پارامتر كیفی می باشد و بیانگر آن است كه یك شكل موج یا سیگنال تا چه میزان به شكل موج سینوسی‌ نزدیك می‌باشد.

هر قدر مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هرچه میزان THD كمتر باشد ،شكل موج سینوسی دارای كیفیت بالاتری می باشد .

با یک سری تنظیمات و المان ها در یوپی‌اس قادر خواهیم بود تا سیگنال‌ها را با كیفیت بهتر و نزدیکتر به شکل موج سینوسی ارائه دهیم . این پارامتر در یو پی اس های شرکت پویا توسعه کمتر از 3% می باشد

میزان THD کمتر = شکل موج سینوسی با کیفیت تر

اعوجاج هارمونیک کل یا Total Harmonic Distortion)) THDدر یو پی اس

Aliquam odio neque. adipiscing in mi, libero.
پیمایش به بالا