اعوجاج هارمونیک کل یا Total Harmonic Distortion)) THDدر یو پی اس

نسل جدید UPS در محاسبات اج

اعوجاج هارمونیك كل یا THD، یك پارامتر كیفی می باشد و بیانگر آن است كه یك شكل موج یا سیگنال تا چه میزان به شكل موج سینوسی‌ نزدیك می‌باشد.

هر قدر مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هرچه میزان THD كمتر باشد ،شكل موج سینوسی دارای كیفیت بالاتری می باشد .

با یک سری تنظیمات و المان ها در یوپی‌اس قادر خواهیم بود تا سیگنال‌ها را با كیفیت بهتر و نزدیکتر به شکل موج سینوسی ارائه دهیم . این پارامتر در یو پی اس های شرکت پویا توسعه کمتر از 3% می باشد

میزان THD کمتر = شکل موج سینوسی با کیفیت تر

اعوجاج هارمونیک کل یا Total Harmonic Distortion)) THDدر یو پی اس

at leo felis facilisis consectetur ut ut